De CostaKrant

 De CostaKrant wordt sinds oktober 2014 uitgegeven door MAGIC reclamebureau van Bart en Nikki Peuskens uit Guardamar del Segura.

In elke editie van De CostaKrant schrijven plaatselijke correspondenten over de vele en leuke bezienswaardigheden en weetjes uit de regio. Ook brengen zij gezondheidstips, Spaanse recepten en nuttige informatie voor je verblijf voor korte of lange duur in Spanje. Verder kunnen verenigingen die evenementen organiseren zelf berichten inleveren die in de CostaKrant worden geplaatst. De CostaKrant is een ijzersterke formule. Want de bladen die gratis te verkrijgen zijn in de regio op diverse goede locaties worden graag gelezen. Buiten de advertenties van locale handelaren staan er in elke editie ook diverse puzzels, zoals woordzoekers, kruiswoordraadsels, sudoku's en zweedse kruiswoordraadsels.

Dat de CostaKrant een goed gelezen blad is blijkt uit de vele reacties die we elk jaar weer mogen ontvangen van onze steeds stijgende aantal bezoekers op Fiesta Blanca.

Heb je vragen of opmerking, neem dan gerust vrijblijvend contact met Bart of Nikki op en ze helpen je graag verder. Wij kunnen alvast zeggen dat adverteren in De CostaKrant werkt.

Wij danken eveneens via deze weg Bart en Nikki voor hun fijne samenwerking.

 

 

De CostaKrant

The CostaKrant has been published since October 2014 by MAGIC advertising agency of Bart and Nikki Peuskens from Guardamar del Segura.

In every edition of De CostaKrant, local correspondents write about the many and fun sights and facts from the region. They also provide health tips, Spanish recipes and useful information for your short or long-term stay in Spain. In addition, associations that organize events can submit their own messages that are posted in the CostaKrant. The CostaKrant is a strong formula. Because the magazines that are available for free in the region at various good locations are happy to be read. In addition to the advertisements of local traders, there are also various puzzles in each edition, such as word searchers, crosswords, sudokus and Swedish crosswords.

That the CostaKrant is a well-read magazine is evidenced by the many responses we receive every year from our growing number of visitors to Fiesta Blanca.

If you have any questions or remarks, please feel free to contact Bart or Nikki and they will gladly help you further. We can already say that advertising in De CostaKrant works.

We also thank Bart and Nikki for their great cooperation.